Narkolepsi er en hjernesykdom som viser seg i uimotståelige søvnanfall, plutselige anfall av muskellammelse (katapleksi), drømmelignende opplevelser i løpet av dagen eller ved innsovning (hypnagogiske hallusinasjoner) og lammelse ved oppvåkning (søvnlammelse).

Hva forårsaker narkolepsi?

Narkolepsi er sannsynligvis forårsaket av en kombinasjon av flere tilstander inkludert arv, miljøforhold, immunologiske forhold og unormal regulering av visse signalstoffer i hjernen. 

Pasienter med narkolepsi har oftest visse vevstyper (HLA-DQB1*0602).​

90 % av pasienter med typisk narkolepsi med katapleksi produserer for lite av signalstoffet hypokretin i hjernen. Dette stoffet produseres normalt i hjerneregionen hypothalamus, som ligger dypt inne i hjernen. Det antas at nervecellene som danner hypokretin blir ødelagt. Det er ennå ikke kjent hvorfor disse cellene blir ødelagt, men det antas å skyldes et autoimmunt angrep mot cellene, som gjør at kroppens eget immunsystem feilaktig ødelegger de friske hjernecellene. 

Hva er symptomene på narkolepsi?

  • Uttalt tretthet på dagtid, søvnighet og søvnanfall (hypersomni) uimotståelig trang til å sove
  • Plutselige angrep av muskellammelse (kataplektiske angrep) av latter, sinne, overraskelse
  • Økt drømmeaktivitet på dagtid og om natten (hypnagogiske hallusinasjoner) med ofte svært levende drømmer
  • Muskellammelse ved innsovning og oppvåkning (søvnlammelse).

Hvordan stiller legen diagnosen?

Det finnes ingen enkel test som kan stille diagnosen med sikkerhet. Diagnosen stilles på grunnlag av:

  • Medisinsk historie.
  • Polysomnografi (PSG), som er en undersøkelse av søvnmønsteret og utelukkelse av andre sykdommer.
  • Multiple Sleep Latency Test (MSLT), som er en studie av tendens til søvnanfall.
  • Lumbalpunktur, som er et væskeuttak fra ryggen der konsentrasjonen av hypokretin bestemmes.
  • Mulig bestemmelse av leukocyttantigen (HLA).
  • Utelukkelse av medisinsk eller psykiatrisk sykdom.

Hvordan behandles narkolepsi?

Narkolepsi er en kronisk sykdom, med et vekslende forløp. For mange har sykdommen innvirkning på familieliv, utdanning og arbeid. Narkolepsipasienter har en normal levetid.

Mange pasienter kan leve et normalt liv med utdanning, jobb og familieliv supplert med medisinsk behandling.

I dag finnes det flere medikamenter for behandling av narkolepsi (henvis derfor til behandlende nevrolog).

Hva kan du gjøre selv?

Hvis du har de klassiske symptomene, bør du oppsøke lege. Du blir da henvist til en nevrolog, som vil henvise deg til videre undersøkelser.