For å redusere trafikkstøy utenfor soverommet, kan det være lurt å vurdere boliger som ligger i roligere boligområder, bort fra travle veier og støykilder, eller å investere i støyreduserende tiltak som doble vinduer, støydempende gardiner og isolasjon. Trafikkstøy kan være en betydelig kilde til forstyrrelser i nattesøvnen.

Her er noen løsninger for å minimere støyen og forbedre søvnen:

 1. Støyreduserende vinduer: Installer støyreduserende vinduer eller doble glassruter for å dempe trafikkstøyen som kommer inn i soverommet.
 2. Støybarrierer: Hvis du bor nær en trafikkert vei, kan du vurdere å bygge en støybarriere eller plante tette trær og busker som kan fungere som en naturlig støyskjerm.
 3. Støyabsorberende materialer: Bruk støyabsorberende materialer på vegger og gulv, for eksempel akustiske paneler, tepper eller gardiner, for å redusere støyen inne i rommet.
 4. Støykilder i rommet: Fjern eller demp støykilder i soverommet, som elektroniske apparater eller klimaanlegg, som kan forsterke trafikkstøyen.
 5. Ørepropper: Bruk ørepropper eller støyreduksjonshodetelefoner for å blokkere ut støyen når du sover.
 6. Støymaskiner: Prøv en støymaskin eller en app som spiller av beroligende lyder som regn, bølger eller hvit støy for å hjelpe deg med å sovne og maskere trafikkstøy.
 7. Bedre byplanlegging: Engasjer deg i lokalpolitikken og be om at det innføres tiltak for støyreduksjon, som for eksempel fartsgrenser, trafikkalmering og bedre infrastruktur for kollektivtransport og sykling.
 8. Soveromsplassering: Om mulig, flytt soverommet til den siden av boligen som vender bort fra trafikken.
 9. Tett døråpninger og ventiler: Sørg for at døråpninger og ventiler er godt forseglet for å hindre støyinntrengning.
 10. Skift soveplass: Hvis ingen av de ovennevnte løsningene er tilstrekkelige, kan det være nødvendig å vurdere å flytte til et sted med mindre trafikkstøy.

Hvor må man regne med at det er mest trafikkstøy?

Trafikkstøy utenfor soverommet kan variere avhengig av sted og omgivelsene. Her er noen områder der du må tåle at det er trafikkstøy:

 1. Enkelte byområder: Tett befolkede byområder og bysentre har ofte økt trafikkstøy på grunn av høyere trafikktetthet og et større antall biler, busser, motorsykler og andre kjøretøy.
 2. Veikryss og rundkjøringer: Områder i nærheten av veikryss og rundkjøringer kan oppleve økt trafikkstøy, da biler må bremse, akselerere og skifte gir, noe som genererer mer støy.
 3. Trafikkerte veier og motorveier: Boliger og bygninger nær travle veier, motorveier og veier med høy hastighet kan oppleve høyere nivåer av trafikkstøy, spesielt hvis det ikke er støyskjerming som trær, busker, gjerder eller støyskjermer.
 4. Kollektivknutepunkter: Områder nær busstasjoner, togstasjoner og trikkeholdeplasser kan ha økt trafikkstøy på grunn av kjøretøy som stopper og starter, samt passasjerer som går av og på.
 5. Skoler og institusjoner: Trafikkstøy kan være høyere i nærheten av skoler, universiteter og andre institusjoner, spesielt i rushtiden når foreldre og studenter ankommer og forlater området.
 6. Industriområder: Områder nær industrielle anlegg og varehus kan ha økt trafikkstøy på grunn av lastebiler og varebiler som leverer og henter varer.
 7. Byggeplasser: Byggeplasser kan generere trafikkstøy fra anleggsmaskiner, lastebiler og arbeidere som ankommer og forlater området.