REM-søvn-atferdsforstyrrelse er en sykdom som viser seg i forstyrrelser i drømmesøvnen, hvor pasienten utvikler bevegelser som uttrykker drømmeinnholdet. Sykdommen kalles REM sleep behavior disorder (RBD) på engelsk.

RBD bør ikke forveksles med søvngjengeri eller søvnskrekk, som finner sted i dyp søvn. RBD kjennetegnes ved å flakse med armer og ben mens du drømmer. ?

Hvor vanlig er REM-søvn-atferdsforstyrrelse?

Det er anslått at mindre enn 0,5 % av befolkningen lider av RBD. Symptomene kan variere i alvorlighetsgrad.

Hva forårsaker REM-søvn-atferdsforstyrrelse?

Det er flere årsaker til RBD, og ​​ikke alle er permanente. RBD kan utløses av stort alkoholinntak eller påvirkning av visse typer medisiner (inkludert visse antidepressiva) og stopper vanligvis når den aktuelle medisinen seponeres. Bare noen få personer som tar disse medisinene utvikler RBD. 

RBD er sett i en rekke andre sykdommer som narkolepsi og Parkinsons sykdom. RBD ses også isolert som en sykdom i seg selv.

Ved RBD fungerer ikke mekanismene som styrer muskelbevegelser optimalt. Dette styres av den nedre delen av hjernen: hjernestammen. Normalt hemmes bevegelser under drømmer, REM-søvn, for å unngå skader. Det er altså mekanismer som hindrer kroppen i å gjøre de tingene du drømmer om. I RBD virker ikke denne hemmende mekanismen.

Hva er symptomene på REM-søvn-atferdsforstyrrelse?

Pasienten med RBD opplever ofte ikke symptomene selv, det er oftest sengepartneren som oppdager problemene. Personer med RBD slår ut, snakker/roper i søvne. Drømmene kan uttrykke handlinger, f.eks. spark, slag, krangel. Mareritt i seg selv er ikke RBD.

Er det en sammenheng med Parkinsons sykdom?

RBD kan sees på som en del av sykdommer som narkolepsi (hos barn og voksne) og Parkinsons sykdommer og lignende bevegelsesforstyrrelser (Parkinsonisme). RBD kan også finnes hos personer som ikke har noen av disse lidelsene.

De siste årene har det begynt å bli mistanke om personer med RBD har større risiko for å utvikle Parkinsonisme, men ikke alle med RBD vil utvikle Parkinsonisme. Dette problemet blir for tiden undersøkt ved det danske senteret for søvnmedisin.

Forskning på REM-søvn-atferdsforstyrrelse

Ikke mye er kjent om mekanismene som kontrollerer atferd og bevegelser under søvn, risiko for RBD og utvikling av hjernesykdommer. Det er også viktig å finne bedre behandlinger. Det er samarbeid mellom flere avdelinger i hovedstadsregionen samt internasjonalt samarbeid om dette.

Hvordan testes du for sykdommen?

  • Sykdomshistorien din
  • Polysomnografi (PSG), som er en undersøkelse av søvnmønsteret og utelukkelse av andre sykdommer.

Under PSG-undersøkelsen må du sove med overvåkingsutstyr, som måler om hjernen sover, samtidig som den måler om kroppen beveger seg. Undersøkelsen foregår ved at du kommer til sykehuset og tar på utstyret, noen kan da gå hjem og sove, men andre overnatter på sykehuset slik at det kan bli tatt videoopptak om natten.

 Noen pasienter undersøkes også med bildeundersøkelser av hjernen og ved å ta væske fra ryggen (lumbalpunksjon).

Hvordan behandle sykdommen?

Det finnes medisiner som kan redusere anfallene. Praktiske tiltak kan være sengen, legge madrassen på gulvet og legge myke puter mot veggen. Noen ganger kan separate soverom være nødvendig. 

Hva bør du gjøre selv?

Vær praktisk. Hvis du ender opp med å velte nattbordslampen hver kveld, sett den et annet sted. Det første trinnet vil alltid være å sørge for at ingen blir skadet.

Snakk med fastlegen din om hvorvidt noen av medisinene du tar kan forårsake REM-søvnadferdssyndrom (RBD). Det vil alltid være første skritt å se om symptomene fortsetter når du ikke tar medisiner som er kjent for å forårsake problemer. Men endringer i medisinering må alltid gjøres hos fastlegen.

Dersom det fortsatt er problemer kan din fastlege sende en henvisning med beskrivelse av symptomene slik at det kan vurderes om det bør gjøres en søvnundersøkelse.