Det europeiske forskningsnettverket European Narcolepsy Network (EU-NN) er på vei med nye anbefalinger for behandling av EDS (excessive daytime fatigue).

De nye retningslinjene kommer på bakgrunn av økt mengde forskning som viser at overdreven tretthet på dagtid kan behandles med betydelig effekt ved bruk av stimulerende medisiner, sier professor Geert Mayer, Phillips University Marburg, ved Medicinske Tidsskrifters webinar om diagnostikk og behandling av EDS. 

Pasienter med narkolepsi eller obstruktiv søvnapné lider i mange tilfeller av svekkende tretthet på dagtid, men søvnigheten kan effektivt behandles for mange pasienter, slik at de oppnår normal våkenhet på dagtid og bedre søvnkvalitet om natten. Professor Geert Mayer, Phillips University Marburg, gjennomgikk   EDS-diagnostikk og behandlingsalternativene for behandling av dagtretthet hos søvnpasienter på Medical Journals Webinar.

I dag behandles pasienter med narkolepsi etter en EU-NN-retningslinje fra 2006, men siden har det kommet nye medikamenter på markedet, og en rekke studier har vist at det er mulig å behandle sykdommen mer effektivt enn hva tilfellet er i dag. Derfor er de europeiske narkolepsilegene nå på vei med oppdaterte anbefalinger, som forventes å bli publisert i aller nærmeste fremtid. 

Søvn reguleres i hjernestammen og hypothalamus av søvnfremmende GABA-midler og vekkerstimulerende midler som henholdsvis dopamin, serotonin og noradrenalin, og det er blant annet uregelmessigheter i denne reguleringen som gir narkolepsi, mens søvnapné skyldes problemer. med luftveiene under søvn. Sistnevnte kan i stor grad avhjelpes med riktig bruk av CPAP (en enhet som blåser luft gjennom en slange til en maske som du legger over nesen når du sover), men selv da vil enkelte pasienter fortsatt være plaget av resttretthet, og her medisinsk behandling kan gjøre en forskjell, sa Geert Mayer til webinaret.

Du må ikke gi opp

«Problemet med obstruktiv søvnapné er i mange tilfeller at det er for dårlig compliance (pasientens etterlevelse av behandlingen, red.) ved bruk av CPAP, og jo mindre pasienten bruker det, jo mer tretthet er det, og dette må selvfølgelig behandles før du starter medisinsk behandling av sykdommen, sa han. 

I tilfeller hvor CPAP ikke er nok til å behandle EDS ved søvnapné bør man imidlertid ikke gi opp, for her finnes det godkjente legemidler tilgjengelig som er svært effektive.  

Det samme er tilfellet med narkolepsi, hvor behandlingen i tillegg til atferdsterapi og samtale om søvnhygiene drives i tre spor av sentralstimulerende midler, antikatapleksbehandling og hypnose. Det finnes ingen behandling som favner alle tre sporene, men innenfor stimuleringssporet finnes det en rekke alternativer som kan forbedre pasientenes søvn, våkenhet og livskvalitet betydelig.

Modafinil, som har vært på markedet siden 1989, er fortsatt førstevalget, og behandlingen har god effekt ved samtidig å redusere GABA-indusert tretthet og øke dopamin, og dermed ha en oppvåkningseffekt allerede innen en halvtime. Behandlingen reduserer stadig pasientenes tretthet målt ved Epworth’s Sleepiness Scale (ESS) spørreskjema, uten imidlertid å bringe den ned til et normalt nivå.

Natriumexybat er en nevromodulator av GABA, dopamin, serotonin og endogene opioider, som har en betydelig effekt og i noen tilfeller bringer pasientenes tretthetsnivå til normale nivåer. Behandlingen forbedrer nattesøvnen og reduserer søvnanfall avhengig av dosering.

Endelig kom i fjor det svært effektive medikamentet for behandling av EDS solramfetol på markedet i Europa, et medikament som i godkjenningsstudiene viste en umiddelbar bedring i dagtretthet og en reduksjon i søvnpasienters problemer med å sovne og om kvelden. Behandlingen gir en betydelig forbedring av EDS ved narkolepsi (78 prosent) og obstruktiv søvnapné (89,7 prosent), og opptil 60 prosent av pasientene med obstruktiv søvnapné vil ha et normalt nivå av tretthet på dagtid etter noen uker, mens samme ses etter fire uker for omtrent 40 prosent av narkolepsipasientene. 

«Pasientene normaliserer seg, så det er ingen tvil om at sentralstimulerende midler er svært effektive i behandling av EDS hos pasienter med narkolepsi eller søvnapné,» sa Geert Mayer.