Vi får stadig rapporter fra helsesektoren om at søvnproblemer er en økende trend. Og dette er en fare for folkehelsen som mange er bekymret over.

Er du en av dem som har mer problemer med søvnen, og som ikke får gjort de tingene du tidligere klarte? Kanskje denne artikkelen kan gi deg noen hint om hvorfor du har søvnproblemer og hva du kan gjøre for å bli kvitt dem. Søvnproblemer har faktisk blitt så vanlig, at helsemyndighetene har opprettet et kompetansesenter for søvnproblematikk kalt SOVno. 

Her skal vi se på 5 vanlige grunner til søvnproblemer og hvordan kanskje du kan komme deg ut av det og få en bedre livskvalitet. Men hva er egentlig søvnproblemer?

Hva er søvnproblemer?

Det er mange måter et søvnproblem kan påvirke deg på. Det kan være at du ikke får sove og dermed blir trøtt og utslitt på jobb. Disse problemene handler ofte om innsovning. Så kan det hende du sover for tungt. Da kan skyldes problemer knyttet til luftgjennomstrømning og hjertesykdommer. Mange opplever at de blir forstyrret i løpet av natten av forskjellige ting. Det kan være støy og vondt, men også urolige føtter og kløe.

Søvnproblemer er farlig fordi det går ut over hjernefunksjonen og sinnsstemningen. Mange klarer seg med lite søvn, men kompenserer da kanskje med svært sunt kosthold eller mye hvile i løpet av dagen. Hva som er riktig søvn er derfor svært individuelt. Likevel er det noen spesifikke ting som tilsier at du har et søvnproblem.

1.Sykdom

Det er mange årsaker til at søvnkvaliteten kan falle. En årsak er selvfølgelig sykdom. Sykdommer som kan gjøre søvnen dårligere kan være en rekke ting. Det kan være muskel -og skjelettplager, eller det kan være plager som er direkte knyttet til pusteorganet. Sykdom kan være arvelig og det kan ha med livssituasjonen å gjøre. Dersom man kan få en vurdering fra lege om dette, så kan man avdekke om problemet er relatert til sykdom eller ikke. Det fins måter å redusere plagene om man for eksempel har søvnapné. Kosthold, trening og rutiner kan være med på å bedre livssituasjonen for mange pasienter.

2. Livsstil

Livsstil er en av de største faktorene til at man kan utvikle et søvnproblem. Dette er ofte knyttet til dårlig mat, et kosthold som er ensartet og usunt. Det kan være fordi man spiser mye ferdigmat og ikke får i seg de riktige næringsstoffene som vi alle kjenner. 

En dårlig livsstil kan også innebære rus. Har man rusproblemer kan man få store problemer med søvn. Ofte kan mangel på søvn være det første steget inn i en alvorlig rus-situasjon. Det er fordi man har en tendens til å tilføre rusmidler for å få sove, og dermed har man en situasjon der man både er nødt til å tilføre rusmidler og å leve og for å sove.

3. Skjermtid

Et økende problem i dag er at mange jobber mye foran skjerm. Det kan bli lange dager og lyspåvirkning som gjør at hjernen begynner å agere på en ny måte. Mennesker har et naturlig hormon kalt melatonin i hjernen, som hjelper oss med å falle i søvn når det blir mørkt. Men for mye skjermtid påvirker denne funksjonen og reduserer produksjonen av hormonet i hjernen. Mange kaller stoffet for mørkets hormon, fordi det utskilles når det blir mørkt. 

Det er mye man kan gjøre dersom man har mye skjermtid. Det ene er selvfølgelig å redusere skjermtid om kvelden, eller å bruke blåfilter databriller som reduserer påvirkningen fra det blå lyset. Ting som tørre øyne, nakkesmerter og hodepine forårsaket av skjermtid er også med på å forringe søvnkvaliteten.

4. Stress

Mange opplever stress av ulike form gjennom livet. Det kan være relatert til ulykker, arbeidsløshet, krig, mobbing også videre. Stress gjør at man spenner seg og skaper kroppslige plager. Disse kan igjen påvirke søvnen slik at man aldri får den hvilen man trenger. Stress kan forebygges, men man må først og fremst forstå at dette er noe som mange vil oppleve uansett alder, kjønn og livssituasjon. 

Man kan få medikamenter for stressymptomer, men disse vil også kunne forringe den vanlige søvnrytmen. Derfor bør man alltid konsultere med en lege før man går til det skrittet. Stress kan også forhindres ved samtaler, fysisk aktivitet eller hobbyer. Det å gjøre noe meningsfylt som opptar tanker og engasjement er med på å redusere stress. Man kan ofte få nye perspektiver på livet dersom man snakker med en psykolog eller en man kan betro seg til.

5. Arbeid

Flere og flere jobber ugunstige arbeidstimer, enten det er i skiftordninger, turnus eller nattarbeid. Det er en grunn til at arbeidsdagen er satt til faste tidspunkt, ikke bare økonomiske årsaker. En arbeidsdag er mye mer påvirkende på kroppen enn man egentlig tror, selv om det er en kontorjobb eller en administrativ jobb. Man skal både ta viktige avgjørelser og kanskje opplever man konfrontasjoner som påvirker humør og form. 

Nattarbeid er noe mange må ta på seg for arbeidsgiveren sin. Helsearbeidere, industriarbeidere og sjåfører. Disse har en større sjanse for å utvikle alvorlig sykdom, spesielt om de ikke tar svært godt hensyn til helsen sin. Dette kan være vanskelig i en travel hverdag, stressende situasjoner eller et liv uten kontroll.

Oppsummering

Det fins mange flere grunner til søvnproblemer, men dette er noen av dem som mange kjenner seg igjen i. Ofte skyldes søvnproblemer fysiologiske forhold i kroppen man kan endre på selv. Men som du ser, er det mange ting man kan gjøre for å få bedre søvnkvalitet.